I forbindelse med køb af bolig – sommerhus, villa, rækkehus, lejlighed m.m. – så oplever mange udfordringer ved at forstå de tal, der står beskrevet i en salgsopstilling fra ejendomsmægleren – og det kan vi godt forstå her hos BedreBudget. Udgifter til finansiering og de samlede ejerudgifter! Hvordan opstår finansieringsudgifterne og hvad dækker denne ejerudgift over? Hvilke poster skal man i øvrigt være opmærksom på i forbindelse med et eventuelt ejendomskøb? Det vil vi forsøge at give nogle svar på i denne artikel.

Udgifter til finansiering

Som regel er finansieringsforslaget på en salgsopstilling for en ejerbolig anført med et realkreditlån på 80% af udbudsprisen og et banklån på et beløb svarende til de næste 15%. Der er altså taget udgangspunkt i, at en eventuel køber selv finansierer 5% af købesummen.

Realkreditlånet vil oftest være angivet som et 30-årigt lån med afdrag og fast rente i lånets løbetid. Med hensyn til det estimerede boliglån i banken, er ydelsen til dette udregnet på basis af en gennemsnitsrente og lånet vil i løbetiden være forrentet med en variabel rentesats. Den samlede ydelse til disse to lån er angivet både før skat og efter skat (ved udnyttelse af rentefradrag).

Størrelsen af disse lån vil afhænge af hvor stor udbetaling du som køber har mulighed for at skaffe. Opsparing af frie midler sammen med eventuel friværdi fra tidligere bolig, kan i mange tilfælde overstige det lovmæssige krav om minimum 5% udbetaling af købesummen, hvilket således reducerer behovet for låneoptagelse.

Ejerudgift

Den månedlige ejerudgift er sammensat af faste omkostninger, der er forbundet med at eje en ejendom:

  • Ejendomsskat
  • Ejendomsværdiskat
  • Renovation og skorstensfejning
  • Rottebekæmpelse
  • Udgifter til grundejerforening
  • Udgifter til ejerforening og eventuel vejbidrag

Der kan være tale om andre udgifter, der vil være at betragte som faste og forbundet med det at eje en specifik ejendom, men ovennævnte er som regel de væsentligste.

Som aktuel interesseret køber, skal man være opmærksom på, at der med virkning fra 2019, bliver taget nye udgangspunkter for udregning af skatter på fast ejendom. Da skatter udgør den absolut største del af ejerudgifterne, er det et forhold som købere bør være meget bevidste om. De endelige konsekvenser af ændringerne kendes ikke i øjeblikket (september 2018), men det vil være tilrådeligt, at kontakte egne rådgivere omkring forholdet.

Forbrugsafhængige udgifter

Som overskriften indikerer, er der nogle udgifter i forbindelse med det at eje en ejendom, der er direkte afhængige af familiens forbrugsmønster. Det drejer sig primært om udgifter til varme, el, gas og vand. I salgsopstillingen er der anført nogle tal for disse, men tallene er i sagens natur relateret til den tidligere ejers forbrug og derfor skal man som køber forholde sig til ens egne behov og familiesammensætning. Der kan være store forskelle og dermed også store økonomiske forskelle på hvorledes forskellige familier lever i dagligdagen.

Øvrige udgifter

Herudover skal man som eventuel køber af en ejendom være meget opmærksom på, i hvor høj grad ejendommen kræver løbende vedligeholdelse og hvilken udgift, der bør påregnes til denne udgift. Der kan indenfor overskuelig årrække være behov for nyt tag, nye vinduer, nye installationer og lignende, som alle kan kategoriseres som store vedligeholdelsesudgifter. Herudover er der i mange tilfælde mindre vedligeholdelsesudgifter, som for eksempel maling af træværk, udskiftning af hvidevarer og lignende – men også denne type udgift bør der afsættes midler til i budgettet.

Både hvad angår de forbrugsafhængige udgifter og vedligeholdelsesudgifterne, kan man, når det eksempelvis drejer sig om et parcelhus, søge viden og rådgivning omkring ejendommen i Tilstandsrapporten og rapporten om Energimærke. Her vil der i mange tilfælde være beskrevet nogle forhold, som kan være væsentlige i vurderingen af fremtidige udgifter på ejendommen.