Det er blevet billigere at finansiere køb af sommerhus! I 2017 vedtog Folketinget et lovforslag om, at det nu er muligt at låne op til 75% af sommerhusets værdi i kreditforeningen. Lånegrænsen var tidligere 60%, hvilket betyder, at der nu kun skal finansieres 25% af handelsprisen ved eget indskud eller banklån mod tidligere 40%! Hvis man ikke har en stor opsparing, der kan anvendes til delvis betaling af sommerhuset, vil denne ændring give en markant besparelse, idet realkreditrenten eller betydeligt billigere end bankrenten.

Eksempel til sommerhuskøb

Bankrenten for lån til køb af sommerhus vil typisk være i niveauet 5-6% sammenlignet med en rente på ca. 3% (inklusiv bidragssats) på et fastforrentet realkreditlån. Køber du for eksempel et sommerhus til handelspris kr. 1.500.000,00, udbetaler kr. 75.000,00 og optager et realkreditlån op til 75% modsat de ”gamle låneregler”, der gav mulighed for 60% realkreditlån, vil besparelsen på den samlede ydelse for realkreditlån og banklån være ca. kr. 450,00 pr. måned før skat. Hvis renterisikoen øges, ved at vælge variabel rente, vil besparelsen være endnu større.

En alternativ finansieringsform kan være, at udnytte en eventuel friværdi i nuværende ejerbolig som supplement til realkreditlån i sommerhuset, således behovet for den dyrere bankfinansiering kan nedbringes. Denne løsning vil selvfølgelig give en yderligere besparelse.

 

Er tidspunktet for et sommerhuskøb derfor attraktivt?

Den ovennævnte ændring af lånereglerne har gjort det lettere og billigere at få finansieret et sommerhuskøb. Det opfylder samtidig det politiske ønske om, at skabe et mere aktivt sommerhusmarked – også i de områder, hvor efterspørgslen traditionelt har været svagere.

Som udgangspunkt kan det dog ikke anbefales at købe et sommerhus med det klare formål at hente en økonomisk gevinst – der er store handelsomkostninger ved køb og salg og desuden er det umuligt at forudsige prisudviklingen. Det er imidlertid en kendsgerning, at antallet af solgte sommerhuse er steget ganske meget i 2017 og fortsat her i 2018. Det er helt klart et udslag af, at lånereglerne er ændret samtidig med, at det nu som pensionist er muligt at benytte et sommerhus som helårsbolig, såfremt man har ejet huset i minimum et år – tidligere var der et krav om ejerskab i minimum otte år!

De ændrede låneregler har altså øget antallet af solgte sommerhuse, men tallene viser stadig at det oftest er familier med en relativ stor formue, der køber bolig nummer to. Eksempelvis fordi de har friværdi i deres primære bolig, og derfor har den typiske sommerhuskøber ofte passeret de 50 år. En effekt af de lovmæssige ændringer kan imidlertid være, at det animerer den yngre del af befolkningen, der ikke har en stor opsparing, til også at interessere sig for sommerhusmarkedet.