Hvilke faktorer skal man tage højde for når man ser på løbetiden på sit banklån? Vi har valgt at fokusere på låneformålet, prisen (rentesatsen) og faktoren, der afgør hvad du har plads til i dit rådighedsbeløb.

  • Låneformålet
  • Hvad har du plads til i dit rådighedsbeløb?
  • Prisen (rentesatsen).

Når det kommer til låneformålet er det meget afgørende, at der hele tiden er et fornuftigt forhold mellem lånets restgæld og værdien af det aktiv, der danner grundlag for lånet.

Eksempel: vil du i dag sælge den bil, som du for tre år siden fik lånefinansieret, vil det være en likviditetsmæssig udfordring hvis den pris, du i dag kan få for din bil, ikke kan indfri restgælden på billånet.

Det er derfor afgørende, at der ved låneoprettelsen tages højde for afskrivningen af det aktiv, der finansieres. Derfor vil lån til køb/forbedring af ejerboligen ofte have længere løbetid end for eksempel et billån.

I nogle tilfælde vil det endvidere være muligt at forhandle en bedre rentesats i banken, hvis der vælges en kortere løbetid – for eksempel i forbindelse med et billån, som i det tidligere eksempel.

Set fra bankens side er der, udover eksemplet med billånet foroven, også en væsentlig faktor, nemlig sikkerhedsstillelse. Hovedreglen i bankernes tilsagn om lån er, at jo bedre sikkerhed en bank bliver tilbudt jo bedre vilkår vil kunden ofte kunne opnå – både hvad angår løbetid og rentesats.

I sidste ende er det afgørende for dig alligevel: hvor meget vil du kunne betale i månedlig ydelse på lånet?