Gældsfaktoren er ikke et nyt begreb indenfor økonomi, men det har fået en vigtig betydning for mange danskere, efter de nyligt indførte stramninger på boligkøbsmarkedet.

Når banken eller en anden lånegiver skal vurdere om du er i stand til at, betale et givent lån tilbage igen, er din gældsfaktor et vigtigt nøglebegreb, til denne vurdering. Din gældsfaktor beskriver forholdet mellem dine/din husstands indtægter og din/jeres samlet gæld.

Din gældsfaktor regnes ud på følgende måde:

Din gældsfaktor regnes ud, ved at du tager din/jeres samlet gæld og din/din husstands samlede bruttoindtægter og holder op mod hinanden. Bruttoindtægten er dine/din husstands samlede indtægter før du betaler skat. Du finder din bruttoindtægt på din årsopgørelse, som findes på skat.dk.

Hvis du for eksempel tjener 300.000 kr. årligt før skat og har en samlet gæld på 1 mio. kr. så har du en gældsfaktor på 3,3

Udregningen ser således ud: 1.000.000/300.000=3,3

Det kan også udregnes for en husstand. Det er på samme måde. Først finder du din egen bruttoindtægt og dernæst din partners og ligger disse to bruttoindtægter sammen. Som i ovenstående eksempel, er din egen bruttoindtægt 300.000 kr. og din partner for eksempel har en bruttoindtægt på 400.000 kr. har husstanden en samlet bruttoindtægt på 700.000 kr. I har samlet stadig en gæld på 1 mio. kr. så har i en gældsfaktor på 1,4.

Udregningen ser således ud: 1.000.000/700.000=1,4

Og hvorfor er gældsfaktoren vigtig for dig?

Det er fordi der er kommet nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld. De nye retningslinjer er skabt for at, skabe balance på boligmarkedet og skal være behjælpelig med at sikre boligejernes robusthed overfor boliglån, i husstande med en høj gæld.

Det er særligt i og omkring de store danske byer, at boligpriserne er stigende markant og det skyldes blandt andet de lave renter. Ligeledes de populære flekslån, hvor man typisk har en afdragsfriperiode og kort rentebinding, er med til at holde boligpriserne på et højt niveau. Dette betyder, at især boligejere med en høj gæld i forhold til deres bruttoindkomst, er sårbare over for en mulig rentestigning i fremtiden. De nye retningslinjer for boliglån i husstande med en høj gæld, beskytter husstande med en høj gældsfaktor, så de kan modstå en eventuel rentestigning i fremtiden. Retningslinjerne indebærer, at de risikobetonede lån, ikke i fremtiden kan tilbydes husstanden med en høj gældsfaktor.

Hvis en husstand har en gældsfaktor på eller højere end fire og kommer over 60 procent i belåningsgrad, vil der, som det ser ud lige nu politisk, være en begrænsning på, hvilke realkredit- eller realkreditlignende boliglån, man som forbruger kan tilbydes.

Hvis du er i ovenstående tilfælde, kan du tilbydes følgende lånemuligheder:

  • Lån med en variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag
  • Lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere og med afdragsfrihed.

Så hvis du er bosiddende i Århus eller i København, er det i særdeleshed en vigtighed for dig at være opmærksom på din gældsfaktor.