Har du overblik over dine forsikringer?

Hvilke forsikringer har du og i hvilket omfang er du dækket, hvis skaden sker?

En skræmmende stor del af befolkningen kan ikke svare positivt på disse spørgsmål og har i øvrigt heller ikke overblik over præmiebetalingen på forsikringerne.

Hvilke forsikringer skal man som minimum have? Vi forsøger her, at beskrive lidt om de forskellige forsikringstyper, der for de fleste bør være ”obligatoriske forsikringer” – uanset om man er boligejer eller bor til leje.

Indboforsikring

Indboforsikring, i nogle forsikringsselskaber kaldt Familieforsikring eller Hjemforsikring, er en forsikring, som alle bør have. Der er imidlertid rigtig mange, der er af den opfattelse, at de ikke har værdier i hjemmet, som gør det nødvendigt med en Indboforsikring. Det viser sig alligevel, at stort set alle har værdier af en størrelse, som klart berettiger en Indboforsikring – for eksempel i forbindelse med brand. Denne forsikring bør jævnligt revurderes, med henblik på at sikre, at man er forsikret for den rigtige sum. I tilknytning til Indboforsikringen har man ofte en Ansvarsforsikring. Er det ikke en del af Indboforsikringen, bør man særskilt tegne en Ansvarsforsikring, der blandt andet dækker de skader, som man forvolder på andre og deres ejendele – og det kan i nogle tilfælde dreje sig om beløb, der vil være nærmest uoverskuelige for mange mennesker, hvis man ikke er forsikringsdækket.

 

Husforsikring

Hvis du bor i eget hus, er det lovpligtigt, at have en bygnings-/brandforsikring. Denne forsikring dækker de skader på huset, som for eksempel opstår i forbindelse med en brand. Forsikringsdækningen kan udvides til også at dække pludselige skader på rør med mere, men dette er ikke lovpligtigt. Bor du i lejlighed (ejer eller lejer) er det ikke et lovkrav, at du har en individuel bygnings-/brandforsikring, da det i disse tilfælde typisk er henholdsvis udlejer og ejerforeningen, der skal tegne forsikringen.

 

Ulykkesforsikring 

Den er rigtig rar at have! Forsikringen giver mulighed for udbetaling af en engangssum, hvis man i fritiden får en skade i forbindelse med en ulykke. Ved vurderingen af skadens omfang, bliver der fastsat en mén-grad, der afgør størrelsen af engangssummen. I nogle tilfælde dækker forsikringen derudover tandskader og briller. Hvis skaden sker i arbejdstiden, vil det være arbejdsgivers skadesforsikring, der kommer i spil. En vigtig ting at have for øje er, at ens børn ikke automatisk er dækket af ulykkesforsikringen, selvom de bor hos forældrene. En ulykkesforsikring er en personlig forsikring, som kun omfatter forsikringstageren selv.

Når man skal have forsikret sine hjemmeboende børn, skal man være opmærksom på, at der kan være stor forskel på en børneulykkesforsikring og en børneforsikring, idet en børneforsikring for eksempel kan dække varige mén, opstået ved både ulykke og sygdom. Det er ikke tilfældet med en børneulykkesforsikring, hvor det kun er skade ved en ulykke, der bliver dækket.

 

Tjek jævnligt dine forsikringer!

Udover de nævnte forsikringer, som vil være ”basis-forsikringer” for langt de fleste, findes der en række andre forsikringer, herunder eksempelvis bilforsikring, fritidshusforsikring, hundeforsikring, rejseforsikring med mere. Uanset hvem man er og hvor man er i livet, er det imidlertid en rigtig god idé, at få gennemgået sine forsikringer mindst en gang om året. Der sker meget ofte ændringer i vores liv, der har indflydelse på forsikringerne og dækningssummerne, der følger disse. Det er samtidig en god idé, at få gennemgået præmiebetalingerne – der er ofte store penge at spare ved skifte til et andet selskab.