Bankskifte

Hvilke faktorer skal du tage højde for?

Hvis du overvejer at skifte til en anden bank, bør du undersøger markedet og overveje forskellige forhold, der kan have betydning for dit valg af bank. Hvad er dit behov og hvad skaber størst værdi for dig? Vi har udarbejdet nogle stikord, som du kan overveje, når du tænker på at skifte bank:

  • personlig rådgivning vs. ”team-rådgivning”
  • ”ren” netbank vs. fysisk bankfilial
  • hvis fysisk bankfilial: tilgængelighed
  • gode produkter og fleksibilitet i sammensætning af dit bankengagement
  • finansielt ”supermarked” – bank, realkredit og forsikring samlet et sted
  • økonomisk overblik

Dette er blot nogle få stikord – der kan sagtens tænkes på flere i forbindelse med bankskifte. Afgørende for dig i dit valg af bank er, at du finder den form og de muligheder, der svarer bedst muligt til det behov og de ønsker du har til din finansielle partner.

Personlig rådgivning kan forstås af mange som en medarbejder i bankfilialen ”nede på hjørnet”, men i nutidens bankverden findes den personlige rådgiver ofte i en fjernkundeafdeling i en anden del af landet, hvor kontakten alene foregår via telefon, onlinemøde eller mail. En tredje mulighed er, at du er kunde i et team og altså ikke nødvendigvis har samme rådgiver hver gang du har behov for bankrådgivning. Hvad foretrækker du som bankkunde?

Alternativt kan en anden mulighed være at samle bank, realkredit og forsikring i din bank i modsætning til at dele disse forretninger i flere selskaber. Hvad vil du have det bedst med?

Disse og andre forhold bør du overveje inden du tager stilling til, hvor du vil placere dine finansielle forretninger.

Herudover er prisen selvfølgelig også en væsentlig faktor i dit valg af bank, realkredit og forsikring. Den bedste måde, hvorpå du nemmest kan sammenligne priserne på forskellige bankprodukter, er ved at bruge nøgletallet ÅOP (før og efter skat). Ved ÅOP menes de Årlige Omkostninger i Procent. Dette tal viser de samlede omkostninger i form af renter, provision og gebyrer på forskellige produkter.

Men i sidste ende vil det være en samlet afvejning af de forskellige faktorer, hvor du må prioritere hvad der betyder mest for dig, hvis du skal skifte bank!